iNGET iNiTiATiV / FOTOGRAFi (2016) #GRIPENFILM

iNGET iNiTiATiV / FOTOGRAFi FRåN FiLMEN (2016) 

GRiPENFiLM & THESS TELEViSiON / FOTOGRAFi | | Kommentera |

iNFEKTERAD / FOTOGRAFi (2016) #gripenfilm


iNFEKTERAD / FOTOGRAFi (2016) Printscreens från filmen. 

GRiPENFiLM & THESS TELEViSiON / FOTOGRAFi | | Kommentera |

PiRATKAFFE / FOTOGRAFi

PiRATKAFFE / FOTOGRAFi (2016) Stillbilder tagna från min senaste film. Den fjärde filmen! Såhär blev dem. Jag kan inte begripa hur roligt detta faktiskt är. Jag vill kunna filma när jag sover. 

Upp